หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ    11 เม.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2562   3 เม.ย. 2562 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ   25 มี.ค. 2562 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน่้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ   25 มี.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน โดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ   13 มี.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน่้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 18 บ้านใหม่บ่อถ้ำ   7 มี.ค. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน่้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดงดำน้อย   7 มี.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(บ้านนางตุ๋ย สิทธิสาร)หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร   7 มี.ค. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(บ้านนายจำเนียร โชติชะนะ) หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร   7 มี.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลบ่อถ้ำ   7 มี.ค. 2562 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18