หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อถ้ำ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสาตร์  มหาวิทลัยนเรศวร  จัดทำโครงการบูรณาการความรู้จากการฝึกปฎิบัติการแพทย์ทางเลือกเข้ากับการบริการวิชาการในชุมชน ร่วม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อถ้ำ  อบรมให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร/การออกกำลังกาย/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน /อบรมการทำพิมเสนน้ำและน้ำสมุนไพร  กระชาย น้ำผึ้งผสมมะนาว โดย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 15.48 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 283 ท่าน