หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
เปิดโครงการ
ประธานผู้สูงอายุตำบลบ่อถ้ำ กล่าวรายงาน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โรงเรีบนผู้สูงอายุตำบลบ่อถ้ำ  
 

นายวัฒนา  ศรีวิไล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อถ้ำ และมีการรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 11  เมษายน 2560  โดยใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 2  (อาคารเก่า ) เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน ออกกำลังกายร่วมกันใน ทุกสัปดาห์ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  และพฤติกรรมที่ดีในการสร้างสุขภาพ ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 09.47 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 197 ท่าน