โครงการปั่นเพื่อแม่ อนุรักษ์ป่า รักษาน้ำ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2559  
 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชามพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำจึงได้จัดทำโครงการปั่นเพื่อแม่ อนุกรักษ์ป่า รักษาน้ำ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยให้ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 10.44 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 309 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย