โครงการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง  
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธฺออกเสียงประชามติมาใช้สิทธิอย่างทั่วถึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 10.37 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 354 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย