หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวจราจรโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง   3 ส.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ   3 ส.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ ตำบลบ่อถ้ำ   3 ส.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านส่องตาแล ตำบลบ่อถ้ำ   3 ส.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระธาตุ ตำบลบ่อถ้ำ   3 ส.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ่อกระบาก ตำบลบ่อถ้ำ   3 ส.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลบ่อถ้ำ   3 ส.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองและงบรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   3 ส.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพาน บริเวณสะพานข้ามคลองห้วยทราย หมู่ที่ 16 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140   17 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561    10 ก.ค. 2561 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11